Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khi sử dụng dịch vụ trang web download code Ftechx:

  1. Tôi có thể sử dụng mã nguồn tải về từ trang web này cho mục đích thương mại không?
  2. Làm thế nào để tìm mã nguồn phù hợp với nhu cầu của tôi trên trang web?
  3. Tôi có thể sửa đổi mã nguồn hay tài liệu tải về được không?
  4. Nếu gặp sự cố hoặc lỗi khi sử dụng mã nguồn từ trang web này, làm thế nào để nhận được hỗ trợ?
  5. Quy định bản quyền và sở hữu của các tài nguyên tải về như thế nào?
  6. Tôi có thể chia sẻ tài nguyên tải về từ trang web này với người khác không?
  7. Làm thế nào để tìm thông tin mới nhất hoặc cập nhật về mã nguồn từ trang web này?
  8. Thông tin cá nhân của tôi sẽ được sử dụng như thế nào khi tôi sử dụng trang web này?
  9. Tôi cần phải đăng ký tài khoản để tải về tài nguyên không?
  10. Tôi có thể đóng góp hoặc chia sẻ tài liệu của mình lên trang web này không?